top of page

Acerca de

Angrerettskjema

Fyll ut skjemaet og send det inn dersom du ønsker å gå fra avtalen.
Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss)
Jeg bekrefter at overstående opplysninger stemmer

Takk for innsendingen din!

bottom of page