EKSENTRISK TRENING MED LAV BELASTNING ØKER MUSKELSTYRKEN.